Anar amb bici per la nostra ciutat constitueix una alternativa saludable i sostenible en comparació d’altres mitjans de transport a combustió.

Utilitzar la bicicleta per a desplaçaments pel casc urbà suposa, per part dels ciutadans, el coneixement i respecte de les normes de Seguretat Vial, expressament pensades per a la circulació d’aquest tipus de vehicles de dues rodes.

Els ciclistes disposen de carrils específics, en diverses localitzacions de la ciutat de Castelló, habilitats expressament per a millorar la fluïdesa del trànsit, així com per a afavorir la seguretat de tots.

Com a ciclista, i per a garantir la convivència amb els conductors, vianants o altres ciclistes, has de fer-te visible utilitzant peces reflectores. Igualment, duu a terme una conducció responsable i respecta sempre les normes de seguretat vial.