DECENNI D’ACCIÓ PER A la SEGURETAT VIAL

En la seua resolució 64/255, de març de 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el període 2011-2020 «Decenni d’Acció per a la Seguretat Vial», amb l’objectiu general d’estabilitzar i, posteriorment, reduir les xifres previstes de víctimes mortals en accidents de trànsit a tot el món augmentant les activitats en els plànols nacional, regional i mundial. En la resolució se sol·licita a l’Organització Mundial de la Salut i a les comissions regionals de les Nacions Unides que, en cooperació amb altres associats del Grup de col·laboració de les Nacions Unides per a la seguretat vial i altres interessats, preparen un pla d’acció del Decenni com a document orientatiu que facilite la consecució dels seus objectius.

EUROPEAN ROAD SAFETY ACTION PROGRAMME 2011-2020

El 20 de juliol de 2010, la Comissió Europea va adoptar un ambiciós programa de seguretat vial que perseguia reduir a la meitat la xifra de morts en accidents de carretera a Europa en la pròxima dècada. El programa formula una combinació d’iniciatives nacionals i europees centrades en la millora de la seguretat dels vehicles i de les infraestructures, així com del comportament dels usuaris de la via pública. El resultat d’aquest programa va determinar set objectius estratègics orientats a la millora de les mesures de seguretat per als vehicles, la construcció d’una infraestructura viària més segura, l’impuls de la tecnologia intel·ligent, la millora de l’educació i la formació dels usuaris de la carretera, un millor compliment de les normes, la fixació d’un objectiu relatiu a les lesions en accidents de carretera i un major interès pel col·lectiu de motoristes.

ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE SEGURETAT VIAL 2011-2020

Les línies prioritàries de l’Estratègia Espanyola de Seguretat Vial 2011-2020 inclouen la protecció dels usuaris més vulnerables, potenciar una mobilitat segura en la zona urbana, millorar la seguretat dels motoristes, millorar la seguretat en les carreteres convencionals, millorar la seguretat en els desplaçaments al treball i millorar els comportaments en relació a alcohol i velocitat en la conducció.

ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

L’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible conté propostes d’actuació que es podran adoptar per les administracions, empreses, agents socials, institucions i la ciutadania en general, per a propiciar el canvi necessari en el model actual de mobilitat, fent-ho més eficient i sostenible, contribuint amb açò a la reducció dels seus impactes, com és la reducció de gasos d’efecte hivernacle i uns altres contaminants contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

PLA LÍNEES BUS

Recorreguts, línies, tarifes i freqüències de bus i TRAM 2021.

DESCÀRREGA PLA LÍNEES BUS