L’Ajuntament de Castelló, a través de les regidories de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, engega en 2017 la campanya de Seguretat Vial #JoConvisc, com a eina de comunicació emmarcada en el Pla Local de Seguretat Vial i amb l’objectiu fonamental de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de respectar les normes de circulació a fi de disminuir els índexs d’accidentalitat en la ciutat.

D’acord amb les línies bàsiques de la Política Estatal de Seguretat Vial 2011-2020, els objectius locals en matèria de seguretat vial s’han d’orientar a:

  • La protecció a les i els usuaris més vulnerables, entre els quals s’inclouen els nens i nenes, gent gran, vianants i ciclistes.
  • Potenciar la mobilitat sostenible i segura en les zones urbanes, millorant la seguretat en els desplaçaments de les persones usuàries més vulnerables i proporcionant un espai i entorn segur.
  • Millorar la seguretat de les i els motoristes, a fi d’aconseguir comportaments més segurs d’aquests i millorar la convivència amb altres maneres de desplaçament.
  • Millorar la seguretat en els desplaçaments a centres de treball, mitjançant un compromís amb la seguretat vial a través de la responsabilitat social corporativa de les organitzacions.
  • Millorar els comportaments en relació al consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques, substancies estupefaents i psicotròpiques i a la velocitat en la conducció, així com aprofundir en una major percepció del risc associat.

Partint d’aquests objectius locals, Castelló inicia un procés de sensibilització i educació vial necessari per a garantir el seu compliment, que requereix sens dubte, el suport per part de la ciutadania i especialment dels col·lectius més representatius implicats en la seguretat vial de la ciutat.

La convivència en el nucli urbà entre conductors, vianants, ciclistes o motoristes és necessària per a garantir la seguretat vial. Conviu quan sigues vianant, conductor, ciclista o motorista i tingues en compte la vulnerabilitat de cada col·lectiu, respecta les normes de circulació en tots els casos i sé respectuós amb cadascun d’ells.

Es tracta d’una labor del conjunt de la societat castellonenca que parteix de la base del compromís i el respecte.